IMS

Odwołane w terminie 2-4 marca Igrzyska Młodzieży Szkolnej (Od pierwszego kroku do mistrzostwa) w Białce Tatrzańskiej zostaną rozegrane w dniach 13-15 marca na trasie Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska.

Poniżej nowy komunikat zawodów.

 

 

Program  Zawodów:  w dniach 12-15.03.2018r.
na terenie Ośrodka Narciarskiego „KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA”

12.03.18r.  –12.00–17.00–Przyjazd ekip i zakwaterowanie, Trening oficjalny 

16.30-18.15–weryfikacja zawodów,

18.30-Odprawa techniczna i losowanie na I dzień, Hotel ,,Bania‘’(Białka Tatrzańska)

 

13.03.18- I dzień zawodów: 10.00–Otwarcie Zawodów –trasy biegowe „Kotelnica  Białczańska”

10.30-14.00 – biegi krótkie stylem klasycznym wg. Listy startowej   

10.30–Start gr. I–chłopców ur.2002 – 3 km stylem klasycznym

gr. II–dziewcząt ur.2002    -3 km stylem klasycznym

gr. III-chłopców ur.2003 – 3 km stylem klasycznym

gr. IV–dziewcząt ur.2003 – 3 km stylem klasycznym

gr. V–chłopców ur.2004    –3 km stylem klasycznym

gr.VI–dziewcząt ur.2004 – 3 km stylem klasycznym

SZKOŁY PODSTAWOWE

gr. VII–chłopców ur.2005– 2 km stylem klasycznym

gr.VIII-dziewczątur.2005  – 2 km stylem klasycznym

gr. IX–chłopcówur.2006 – 2 km stylem klasycznym

gr. X–dziewcząt ur.2006 – 2 km stylem klasycznym

gr. XI–chłopców ur.2007 i mł.– 1 km stylem klasycznym

gr. XII–dziewcząt ur.2007 i mł. – 1 km stylem klasycznym

18.00–Odprawa i losowanie na dzień II

 

14.03.2018 - II dzień zawodów:

10.00–14.00 – biegi długie stylem dowolnym, wg. Listy startowej    

10.00–Start

gr. I–chłopców ur.2002– 5 km stylem dowolnym

gr. II–dziewczątur.2002  -5km stylem dowolnym

gr. III-chłopców ur.2003- 5 km stylem dowolnym

gr. IV–dziewczątur.2003 – 5 km stylem dowolnym

gr. V–chłopcówur.2004  – 5 km stylem dowolnym

gr.VI–dziewcząt ur.2004 – 5 km stylem dowolnym

 SZKOŁY PODSTAWOWE

gr. VII–chłopców ur.2005 – 3 km stylem dowolnym

gr.VIII-dziewcząt ur.2005  – 3 km stylem dowolnym

gr. IX–chłopców ur.2006   – 3 km stylem dowolnym

gr. X–dziewcząt ur.2006   – 3 km stylem dowolnym

gr. XI–chłopcówur.2007 i mł.  – 2 km stylem dowolnym

gr. XII–dziewczątur.2007 i mł. – 2 km stylem dowolnym

ok.15.00 – Uroczyste nagrodzenie zwycięzców za I i II dzień zawodów (scena obok ,,Term Bania”)

18.00–Odprawa i losowanie na dzień III

 

15.03.18r. – III dzień zawodów:    reprezentacje szkolne  ( tj. uczniowie tej samej szkoły) bez prawa kooptacji.

10.00 Chłopcy–biegi sztafetowe  4 x 3 km MIX           IMS   ur. 2002-2004

10.45 Dziewczęta–biegi sztafetowe  4 x 3 km MIX     IMS  ur. 2002-2004

11.30 Chłopcy–biegi sztafetowe 4 x 2 km  MIX           ID    ur. 2005 i młodsi

12.15 Dziewczęta–biegi sztafetowe  4 x 2 km MIX     ID  ur. 2005 i młodsi

ok.14.30–Uroczyste nagrodzenie zwycięzców za III dzień zawodów (scena obok ,,Term Bania”)

 

Wyrazy podziękowania dla wszystkich , którzy nas wspierali i wspierają w realizacji w/w zamierzeń i organizacji powyższych zawodów. Szczególnie dziękujemy  Prezesowi i Właścicielom ON ‘Kotelnica Białczańska” za okazaną pomoc i wsparcie po decyzji MSiT oraz wszystkim tym, którzy do tej pory zadeklarowali nam wsparcie finansowe i organizacyjne.

 

KOMUNIKAT IMS 2018 [NOWY]

 

W imieniu organizatorów – Feliks Piwowar Kierownik Zawodów.