augustów

W sezonie letnim będziemy mieli kolejną cykliczną imprezę na nartorolkach skierowaną zarówno do zawodowców jak i amatorów biegania na nartorolkach Puchar Podlasia Grand Prix w biegach na nartorolkach. Puchar będzie sie składał z czterech biegów rozegranych na terenie województw podlaskiego i mazowieckiego. Poniżej prezentujemy komunikat zawodów, które są zaplanowane na 18 czerwca w Supraślu. Zapraszamy! Komunikat zawodów w Siedlcach przedstawimy w najbliższym czasie.

 

informacja z ostatniej chwili - ZAWODY W SUPRAŚLU PLANOWANE NA NIEDZIELĘ 18 CZERWCA ZOSTAJĄ ODWOŁANE

Jak poinformował w rozmowie telefonicznej trener UKS Hubal Białystok Adam Roszkowski zawody zostają odwołane z powodu kataklizmu pogodowego jaki przeszedł nad Supraślem w dniu dzisiejszym. Burmistrz rozważa ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.

 

I jeszcze oficjalny komunikat prezesa Podlaskiego OZN Waldemara Leszczyńskiego:

Szanowni Państwo
W związku z ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej przez Burmistrza Supraśla z powodu popołudniowej burzy planowane na jutro zawody nartorolkowe "Puchar Podlasia" zostały odwołane.
Nawałnica wyrządziła olbrzymie szkody, m.in., w drzewostanie leśnym na trasie planowanych zawodów. Droga jest całkowicie nieprzejezdna.


 ///////////////////

 

 

REGULAMIN

 

CEL Propagowanie biegów na nartorolkach jako dobrą formę aktywnego wypoczynku i alternatywę dla zmian klimatycznych zachodzących w naszym środowisku. Uczczenie 20 rocznicy powstania UKS Hubal Białystok – sekcja narciarstwo biegowe.

 

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w Supraślu w dn.18.06.2016 na drodze leśnej asfaltowej ALP z Supraśla do Szosy Baranowickiej, start pierwszego zawodnika o godzinie 10.00. od seniora/ki i juniora/ka A do E . (Start i meta zlokalizowany będzie 300 m od ronda – skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Niepodległości, Piłsudskiego) obok Jadłodajni Łukaszówka ( za ekspozycją starej sosny ) .

 

ORGANIZATORZY

Podlaski Okręgowy Związek Narciarski w Białymstoku.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Uczniowski Klub Sportowy HUBAL Białystok.

Urząd Miejski w Supraślu.

Zespół Szkół Sportowych w Supraślu.

Nadleśnictwo Dojlidy.

Nadleśnictwo Supraśl.

Firma ROLLSPEED – Nartorolki – Konrad i Dawid Sadowscy.

 

PATRONATY.

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego – Apoloniusz Tajner.

Prezes Podlaskiej Rady Olimpijskiej PKOL – Janusz Kochan.

 

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Zawody obejmują współzawodnictwo indywidualne w biegach na nartorolkach w poszczególnych kategoriach wiekowych:                    

rocznik 96 i starsi    senior/-ka         10 km (zmiana dystansu)

rocznik 1997 – 98 Junior/-ka A 5 km

rocznik 1999-2000    Junior/-ka B     5 km

rocznik 2001-02    Junior/-ka C        3 km

rocznik 2003-04 Junior/-ka D        2 km

rocznik 2005 i młodsi    Junior/-ka E        1 km

 

Do startu w kategorii Senior/Seniorka dopuszczamy zawodników/czki  Amatorów – bez licencji PZN , którzy po zakończonych zawodach będą mieli oddzielną klasyfikację  (oddzielnie Panowie oddzielnie Panie). Otrzymają też nagrody dyplomy i medale jak pozostałe kategorie wiekowe. (dystans też 10 km).

Amatorzy będą też mieli oddzielną klasyfikację  łączną  z czterech startów, trzy najlepsze.

 

start byłych zawodników UKS Hubal Białystok i ich sympatyków

 

UCZESTNICY

Osoby potrafiące biegać na nartorolkach.

 

TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia będą przyjmowane na drukach PZN do dnia 17.06.2016 do godziny 16.00 w Biurze Zawodów w SP32

ul. Pietrasze 29, tel.(085)6750-451, fax.(085) 6752329 lub e- mail: hubal32@poczta.fm. Zgłoszenie powinno zawierać; imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę szkoły lub klubu. Do startu zostaną dopuszczone osoby posiadające zgodę lekarza, rodziców lub opiekuna prawnego oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW. Numery startowe będą wydawane w dniu zawodów w godzinach 9.00-9.30 w okolicach linii startu i mety (Jadłodajnia Łukaszówka) .

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną rozegrane w ciągu jednego dnia z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe zgodnie

z wytycznymi PZN, Regulaminem Zawodów oraz Programem Minutowym, na zasadach biegu indywidualnego krokiem dowolnym. Start co 30 s na dystansie 5-3 km, a w kategoriach junior D do E co 20 s na dystansie 2-1 km. Zawodnicy startują na nartorolkach o wymiarach kółek 100 mm (czarne gumowe). Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania kasku, kijów, butów narciarskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub pozostawiony sprzęt sportowy. W kategorii senior/-ka, junior/-ka ABCDE organizator zastrzega sobie możliwość dostarczenia nartorolek w dniu zawodów.

 

NAGRODY .

Zwycięscy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymajmy pamiątkowe puchary lub nagrody rzeczowe , trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy, w kategorii Junior/ka D i E dyplomy rozdawane będą do szóstego miejsca.

 

ZASADY FINANSOWANIA

Koszty przygotowania trasy, sprzętu, opłaty sędziowskiej oraz koszty organizacji ponoszą organizatorzy , koszty uczestnictwa w biegu jest bezpłatny.

 

SPRAWY RÓŻNE.

1.Zawody będą zorganizowane ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

2.Komisję sędziowską ( DT , Sędziego Głównego oraz pozostałych członków komisji ) wyznaczą Przewodniczący

Komisji Sędziowskiej WOZN i POZN.

3.W 2016 roku planujemy wspólnie z Warszawskim Okręgowym Związkiem Narciarskim przeprowadzić czworo

zawodów na nartorolkach : dwoje na terenie woj. Podlaskiego i dwoje na terenie woj. Mazowieckiego ( Siedlce ).

 

W miesiącu czerwcu 2016 roku terminy zawodów to : Siedlce 12.06.2016 r oraz Supraśl 18.06.2016 r.

Następne dwoje zawodów przeprowadzimy po wakacjach w miesiącach wrzesień-październik 2016 r.

 

Terminy ustalimy w trakcie zawodów czerwcowych. Do klasyfikacji łącznej w poszczególnych kategoriach wiekowych

zaliczane będą trzy najlepsze starty. Za regulamin klasyfikacji łącznej oraz jej policzenie odpowiedzialny będzie

Pan Lech Szargiej – Prezes UKS Hubal Białystok po konsultacji z Panem Grzegorzem Staręgą.

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z każdych zawodów oficjalny – komunikat zostanie przekazany WOZN i POZN, Klubom Sportowym, UKS- om , Szkołom oraz zostanie umieszczony do wiadomości publicznej na stronie organizatora oraz SKIPOL- u.

 

KOMUNIKAT

 

Waldemar Leszczyński prezes POZN