sokółka 2017

Mistrzostwa województwa Podlaskiego w biegach na nartorolkach zostaną rozegrane 7 pażdziernika w Sokółce. Podlaski Okręgowy Związek Narciarski zaprasza do udziału w imprezie.

 

 

REGULAMIN

OTWARTYCH  MISTRZOSTW  WOJEWÓDZTWA  PODLASKIEGO W BIEGACH NA NARTOROLKACH

SOKÓŁKA – 07.10.2018

POD HONOROWYM  PATRONATEM PREZESA  PZN APOLONIUSZA TAJNERA

 

 

CEL

Propagowanie biegów na nartorolkach jako dobrą formę aktywnego wypoczynku i alternatywę dla zmian klimatycznych zachodzących w naszym środowisku. Wyłonienie Mistrza Województwa Podlaskiego w biegach na nartorolkach we wszystkich kategoriach wiekowych.

 

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się 07.10.2018 na zamkniętej pętli (ścieżce rowerowej i drodze publicznej) w Sokółce.

Początek trasy - Sokółka, koniec  ulicy Targowej w stronę miejscowości Bogusze. Start pierwszego zawodnika
o godzinie 11.00   począwszy od juniora G  do seniora .

 

ORGANIZATORZY

Podlaski Okręgowy Związek Narciarski w Białymstoku.

Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Malawiczach Dolnych.

Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Starej Kamionce .

Uczniowski Klub Sportowy Hubal Białystok.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku.

Starostwo Powiatowe w Sokółce,

Urząd Miejski w Sokółce.

Firma ROLLSPEED – Nartorolki – Konrad i Dawid Sadowscy.

 

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Zawody obejmują współzawodnictwo indywidualne w biegach na nartorolkach w poszczególnych kategoriach wiekowych:    

                                  rocznik 2010  i młodsi         Junior/-ka G           1500 m

                                  rocznik 2009            Junior/-ka F                     2500 m

                                 rocznik 2008-2007     Junior/-ka E                     5000 m

                                 rocznik 2006-2005         Junior/-ka D                5000m

                                 rocznik 2004-2003     Junior/-ka C                    6500 m

                                 rocznik 2002-2001     Junior/-ka B                    6500 m

                                  rocznik 2000-1999  Junior/-ka A                      6500 m

                                 rocznik 98 i starsi        Senior/-ka                    10000 m

                                               „ - „                     Senior amator                        10000 m

 

UCZESTNICY

Osoby potrafiące biegać na nartorolkach..

 

TERMIN  I  MIEJSCE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia będą przyjmowane na drukach PZN lub innych zgłoszeniach  do dnia 05.10.2018 e-mail: awro65@wp.pl do godziny 15.00 , telefonicznie : Andrzej Wróblewski 695 040 097 lub w dniu zawodów do godz10.30. Zgłoszenie powinno zawierać; imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę szkoły lub klubu. Do startu zostaną dopuszczone osoby posiadające zgodę lekarza (aktualne badania lekarskie) lub pisemne zgody rodziców lub prawnego opiekuna podpisane i złożone na miejscu zawodów do Delegata Technicznego , oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW. Numery startowe będą wydawane w dniu zawodów w godzinach 9,30-10,30 w okolicy linii startu/ mety (koniec ul. Targowej).

 

SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW

Zawody zostaną rozegrane w ciągu jednego dnia z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe zgodnie
z wytycznymi PZN, regulaminem zawodów oraz programem minutowym, na zasadach biegu indywidualnego krokiem dowolnym. Start  na zasadzie biegu interwałowego co 20 sekund  począwszy od kategorii  junior G,F  i co 30 sekund od kategorii junior E do senioraZawodnicy w kategorii senior, junior A,B,C,D,E,F startują na nartorolkach  o wymiarach kółek nie większych niż 100 mm (czarna guma, wolne). 

Natomiast zawodnicy  tylko w kategorii junior G (klasa  II SP i młodsi ) dopuszcza się do startu oprócz nartorolek też  na łyżworolkach.   Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania kasku, kijów, butów narciarskich.. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub pozostawiony sprzęt sportowy.

W kategorii senior/-ka, junior/-ka ABC organizator zastrzega sobie możliwość dostarczenia nartorolek w dniu zawodów (losowanie nartorolek 30 min przed startem). W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych podczas    zawodów  organizator w porozumieniu z DT i Sędzią Głównym może   skrócić poszczególne dystanse.

 

NAGRODY I TYTUŁY

Nagrody : /Puchar za 1 miejsce, medale za 1-3 miejsce/ otrzymuje trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych, a pamiątkowe dyplomy otrzyma każdy startujący zawodnik.

Zwycięzcy uzyskują tytuł Mistrza Województwa Podlaskiego w Biegach  na Nartorolkach.

Firma ROLLSPEED  przeznaczy do rozlosowania wśród uczestników  trzy bony wartościowe na sprzęt sportowy. Organizatorzy przewidują  niespodzianki dla uczestników zawodów.

 

SPRAWY RÓŻNE.

1.Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w biegach na nartorolkach  są zarazem  Otwartymi Mistrzostwami UKS Hubal Białystok .

2.Zawody będą współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

3.Komisja Sędziowska : DT PZN  Anatoli Leończuk , Sędzia Główny Lech Szargiej , pozostałych członków 

 Komisjiu wyznaczy Przewodnicząca KS POZN Anna Piekarska,   biuro szybkich obliczeń – Andrzej 

 Wróblewski.                                                                                         

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.                                                                                

5. Organizatorzy zastrzegają sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizatorzy zastrzegają sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegów Na Nartorolkach..

 

ZASADY FINANSOWANIA

Koszty przygotowania trasy, sprzętu, opłaty sędziowskiej  i medycznej oraz koszty organizacji ponoszą organizatorzy i współorganizatorzy. Udział zawodników w zawodach jest bezpłatny.

 

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z zawodów zostanie zamieszczone na stronach internetowych  Skipol.pl , UKS Hubal Białystok oraz   SP Nr 32 Białystok .

 

W imieniu Organizatorów :

Piotr Zaręba , Lech Szargiej , Waldemar Leszczyński..

 

źródło: organizator