PZN

Na stronie Polskiego Związku Narciarskiego opublikowany został komunikat o zmianach w sztabach kadr biegów narciarskich i kombinacji norweskiej. Wynika z niego, że mamy do czynienia z personalną rewolucją, bo dotychczas piastowane stanowisko utrzymał jedynie Janusz Krężelok - trener kadry mężczyzn. Odwołani zostali Wiesław Cempa - trener kadry kobiet oraz trenerzy kadr młodzieżowych Urszula Migdał i Adam Kwak. Z posadą pożegnał się również Mateusz Wantulok odpowiedzialny dotychczas za dwuboistów.

 

Poniżej prezentujemy w całości komunikat jaki ukazał się na stronie PZN.
 
Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego dokonał oceny sezonu 2016/2017 wszystkich Kadr Narodowych oraz omówił i podjął decyzje w sprawach organizacyjnych i personalnych.

W dn. 14.04.2017 roku obradował Zarząd PZN, który zapoznał się z oceną sezonu przygotowaną przez pion sportowy PZN oraz  Prezydium PZN i dokonał oceny minionego sezonu, a także omówił koncepcje organizacyjne i personalne w zakresie dalszego funkcjonowania grup szkoleniowych w ramach Kadr Narodowych Olimpijskich i Młodzieżowych w PZN. Miniony sezon pokazał, że nie wszystkie formy organizacyjne dotyczące funkcjonowania Kadr Narodowych w PZN sprawdziły się, więc dyskutowano nad ich usprawnieniem. Najwięcej zmian zaszło w grupach biegowych i w kombinacji norweskiej, gdzie Zarząd podjął decyzje i zlecił je do wykonania Prezydium i pionowi sportowemu Związku. 

Zostały podjęte następujące decyzje:

Kadra Narodowa A MIX w biegach narciarskich jako całość nadal będzie podlegała sztabowi szkoleniowemu pod kierunkiem Trenera Głównego Janusza Krężeloka, który będzie także bezpośrednio odpowiadał za mężczyzn.

Zarząd PZN odwołał trenera Wiesława Cempę ze stanowiska Trenera Głównego Kadry Narodowej A MIX kobiet w biegach narciarskich.  

Zarząd PZN powołał trenera Mariusza Hluchnika, dotychczasowego asystenta trenera W. Cempy, na stanowisko Trenera Głównego Kadry Narodowej A MIX kobiet w biegach narciarskich.

W związku z nową koncepcją organizacji szkolenia w Kadrach Narodowych Młodzieżowych (Jun.) MIX w biegach narciarskich, Zarząd PZN podjął decyzje:

Zarząd PZN odwołał trenera Adama Kwaka ze stanowiska Trenera Głównego Kadry Narodowej Młodzieżowej (Jun.) MIX mężczyzn w biegach narciarskich. 
 
Zarząd PZN odwołał trener Urszulę Migdał ze stanowiska Trenera Głównego Kadry Narodowej Młodzieżowej (Jun.) MIX kobiet w biegach narciarskich. 

Zarząd PZN, kierując się także sygnałami z Okręgowych Związków Narciarskich, omówił potrzebę innego zorganizowania szkolenia sportowego w Kadrach Narodowych Młodzieżowych (Jun.) w biegach narciarskich i przychylił się do konieczności dokonania zmian organizacyjnych i personalnych. Najbardziej zasadną koncepcją jest powołanie grup szkoleniowych mieszanych (chłopcy i dziewczęta), łącznie do 10 osób i podjęcie ich szkolenia przy okręgowych związkach narciarskich. Zarząd przyznaje, że dotychczasowy sposób szkolenia w oparciu o jedną grupę i dwóch trenerów głównych okazał się nieskuteczny i wypalony, dlatego należy dokonać tej zmiany.

Została omówiona i przyjęta nowa koncepcja szkolenia:

Do Kadry Narodowej Juniorów będą powołani zawodnicy, którzy znajdą się w wytypowanej przez pion sportowy PZN grupie 5 zawodników i 5 zawodniczek. Powołanie do poszczególnych grup szkoleniowych musi być zasadne, oparte na Wytycznych Sportowych PZN, poparte badaniami wydolnościowymi i innymi badaniami diagnostycznymi oraz testami sprawnościowymi. Celem będzie stworzenie warunków do pracy szkoleniowej dla powołanych przez PZN zawodników oraz ich realizacja przy OZN-ach. Zajęcia prowadzić będą powołani przez Zarządy OZN-ów trenerzy, a w ramach szkolenia będą organizowane wspólne zgrupowania kadrowe, w tym zgrupowania na pierwszym śniegu. Zarząd liczy na zwiększenie zaangażowania okręgów w ten proces i na wyzwolenie zdrowej rywalizacji pomiędzy szkolonymi grupami. Okręgi będą mogły rozszerzyć te grupy o kolejnych zawodników lecz tylko na koszt własny. Wskazano też na konieczność powołania osoby będącej pełnić funkcję trenera koordynatora w biegach narciarskich przy pionie sportowym w PZN, w celu organizacyjnego wsparcia funkcjonowania grup sportowych.

Zarząd PZN zdecydował się także na dokonanie zmian w Kadrze Narodowej w kombinacji norweskiej i podjął decyzje:

Zarząd PZN odwołał trenera Mateusza Wantuloka ze stanowiska Trenera Głównego Kadry Narodowej w kombinacji norweskiej. 

Zarząd PZN odwołał trenera Jana Szturca ze stanowiska Asystenta Trenera Głównego Kadry Narodowej w kombinacji norweskiej. 

Zarząd PZN zlecił Prezydium oraz pionowi sportowemu PZN poszukiwanie i zatrudnienie na stanowisku trenera głównego kombinacji norweskiej nowej osoby, najlepiej trenera zagranicznego lub rozpisanie konkursu na to stanowisko. 

Zarząd PZN zdecydował się na powyższe zmiany widząc możliwość znacznego poprawienia poziomu sportowego zawodników w najbliższym czasie, także ze względu na problemy zdrowotne jednego z trenerów oraz utratę dobrych relacji międzyludzkich w zespole. 
    
Zarząd PZN
 
Źródło: Alicja Kosman/PZN