siedlce

W ostatni weekend września, w przerwie pomiędzy zawodami Pucharu Polski w Marklowicach i finałem w Ptaszkowej zapraszamy na Mistrzostwa Mazowsza w biegach na nartorolkach w Siedlcach. Zawody odbędą się w niedzielę, 30 września.

 

ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW

MISTRZOSTWA MAZOWSZA W BIEGACH NA NARTOROLKACH

SIEDLCE, 30.09.2018

 

REGULAMIN

CEL                                                                                                                                                                  

Propagowanie biegów na nartorolkach jako dobrą formę aktywnego wypoczynku i alternatywę dla zmian klimatycznych zachodzących w naszym środowisku. Popularyzacja narciarstwa biegowego w formule letniej.

 

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się 30.09.2018 na drogach dojazdowych do pól przy południowej Obwodnicy Siedlec, planowany start pierwszego zawodnika o godzinie 12.00.

 

ORGANIZATORZY

UKS Rawa Siedlce

Warszawski Okręgowy Związek Narciarski

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

Szkolny Związek Sportowy

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miasta Siedlce

 

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Zawody odbędą się techniką dowolną, start indywidualny co 30s.

 

Kategorie i dystanse:

rocznik 2007 i młodsi                2 km

rocznik 2005-2006                    3 km

rocznik 2004-2002                    6 km

rocznik 2001-1998                    6 km

rocznik 1997 i starsi                  9 km  

                                                        

 

UCZESTNICY

Osoby potrafiące biegać na nartorolkach.

 

TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia będą przyjmowane na drukach PZN do dnia 29.09.2018 do godziny 16.00
tel.606452855, lub e- mail: rawaski@wp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać; imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę szkoły lub klubu. Do startu zostaną dopuszczone osoby posiadające zgodę lekarza, rodziców lub opiekuna prawnego oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW. Numery startowe będą wydawane w dniu zawodów.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną rozegrane w ciągu jednego dnia z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe zgodnie
z wytycznymi PZN, Regulaminem Zawodów. Zawodnicy startują na nartorolkach o wymiarach kółek 100 mm (czarne gumowe). Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania kasku, kijów, butów narciarskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub pozostawiony sprzęt sportowy. Istnieje możliwość wystartowania na nartorolkach organizatora.

 

NAGRODY

Zwycięscy zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary lub nagrody rzeczowe, trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy do szóstego miejsca.

 

ZASADY FINANSOWANIA

Koszty przygotowania trasy, sprzętu, opłaty sędziowskiej oraz koszty organizacji ponoszą organizatorzy, uczestnictwo w biegu jest bezpłatne.

 

SPRAWY RÓŻNE.

Komisję sędziowską ( DT , Sędziego Głównego oraz pozostałych członków komisji ) wyznaczą Przewodniczący  

Komisji  Sędziowskiej WOZN.