PZN

XVIII konferencja dla trenerów, instruktorów i nauczycieli w konkurencjach narciarskich odbędzie się w dniach 20-22 listopada w ośrodku COS Szczyrk - hotel Harnaś.

 

Termin konferencji : 20.11. piątek /od kolacji / do 22.11.2015 niedziela /do obiadu/,
Zgłoszenia : Do dnia 02 listopada 2015r do godz. 16 00, z podaniem imienia i nazwiska, pełnej nazwy Klubu oraz konkurencji,
tylko pocztą elektroniczną na adres marek.siderek@pzn.pl.


1.PZN pokrywa koszty pobytu uczestników kursokonferencji, opłaty klimatycznej, koszty organizacyjne . Koszty podróży, parkingu, pokrywają
uczestnicy lub delegujące jednostki a to: /UKS-y, Szkoły przy których, działają UKS-y, Kluby patronackie, sponsorzy/.
2.Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami finansowymi w PZN, każdy uczestnik konferencji winien obowiązkowo dokonać wpłaty
w kwocie 100 złotych / słownie sto złotych / na konto PZN podobnie jak w latach poprzednich / nr j/n.

 

Prezentujemy komunikat nr. 1 dotyczący konferencji:

 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR.1

 

/KaCe/