PZN

Zarządzenie organizacyjne Nr.1

Polski Związek Narciarski „ XVII Kursokonferencję” dla trenerów, instruktorów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z zawodnikami w SMS-ach , Klubach Sportowych oraz UKS-ach , w narciarstwie klasycznym /biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska / i alpejskim oraz snowboardzie.

 

Miejsce : COS SZCZYRK - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,HOTEL HARNAŚ,ul. Plażowa 8,Szczyrk

Termin konferencji : 07.11. piątek /od kolacji / do 09.11.2010 niedziela /do obiadu/.

 

Zgłoszenia : Do dnia 31 października 2014r do godz. 16 00, z podaniem imienia i nazwiska, pełnej nazwy Klubu oraz konkurencji, tylko pocztą elektroniczną na adres marek.siderek@pzn.pl.

1. PZN pokrywa koszty pobytu uczestników kursokonferencji, opłaty klimatycznej, koszty organizacyjne . Koszty podróży, parkingu, pokrywają uczestnicy lub delegujące jednostki a to: /UKS-y, Szkoły przy których, działają UKS-y, Kluby patronackie, sponsorzy/.

2. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami finansowymi w PZN, każdy uczestnik konferencji winien obowiązkowo  dokonać wpłaty w kwocie 100 złotych / słownie sto złotych / na kontoPolski Związek Narciarski

ul. Mieszczańska 18/3

30-313 Kraków

Krakowski Bank Spółdzielczy

Numer konta bankowego:

92 8591 0007 0021 0051 7915 0001

z dopiskiem tu : Imię i Nazwisko - koszty uczestnictwa w konferencji dla UKS-ów 07-09.11.2014 SZCZYRK

 

3. Każdy uczestnik konferencji winien posiadać przy sobie potwierdzenie wpłaty i okazać je przed rejestracją w hotelu.

4. Polski Związek Narciarski wystawi i wyśle fakturę do 21 dni na wskazany adres. /podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych /.

 

Prosimy Okręgowe Związki Narciarskie o przekazanie w/w informacji wszystkim Klubom oraz Uczniowskim Klubom Sportowym działającym na terenie danego okręgu, za co serdecznie dziękujemy.

Program kursokonferencji podany zostanie w terminie późniejszym.

Zgłoszony uczestnik na konferencję a nieuczestniczący w niej pokrywa jej pełne koszty tj. koszty pobytu , zakwaterowania oraz organizacji konferencji podobnie jak w latach ubiegłych.

 

 Ilość miejsc ograniczona . Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

Z poważaniem

Dyrektor Sportowy PZN

Marek Siderek