PZN4

Pierwsza posezonowa komisja biegów PZN odbędzie się w najbliższą sobotę 12 kwietnia w siedzibie PZN przy ul. Mieszczańskiej, o godzinie 9.30.

 

Program posiedzenia komisji.

 

1.Powitanie.

2.Ocena sezonu 2013/2014  w poszczególnych grupach szkoleniowych – referują   kol. trenerzy główni grup szkoleniowych  lub  ich  asystenci , ocenę sezonu oraz startu należy przedłożyć na piśmie oraz w wersji elektronicznej.

3.Wstępne omówienie rankingów za sezon 2013/2014 – referuje  kol. G.Staręga i D.Cieślar

4. Wstępne  opracowanie  projektu kalendarza imprez  PZN  na sezon 20014 /2015 – wnioski z pisemną  adnotacją imprez zgłoszonych do FIS  składają przedstawiciele OZN-ów.

5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

6. Sprawy różne.

 

Ze wzg. na ważność  poruszanych tematów proszę o niezawodne  przybycie.

 

Źródło: Marek Siderek dyrektor sportowy PZN