images/archiwum-2012-10-20/logo%20pzn.jpgZ A P R O S Z E N I E

Koleżanki i koledzy .

W imieniu Pana Przewodniczącego Komisji Biegów PZN zapraszam, na kolejne jej posiedzenie .

Termin : 13 kwiecień / sobota /  2013 godz. 09 30.

Miejsce: KRAKÓW PZN – IV piętro
 

Program   posiedzenia   komisji.

1.Powitanie .

2. Ocena sezonu 2012/2013 w poszczególnych grupach szkoleniowych – referują i przedkładają na piśmie  kol. trenerzy grup szkoleniowych ich asystenci oraz współpracujący.

3.Ocena realizacji programu startów „ BIEG NA IGRZYSKA” – referują przedstawiciele AK-POL.

4.Omówienie i przyjęcie wstępnych rankingów PZN w biegach narciarskich za sezon 2012/2013. – referują kol. G Staręga i kol. K Cieślar.

5. Sprawy różne.

Ze wzg. na ważność  poruszanych tematów proszę o niezawodne przybycie.

Otrzymują:

Przedstawiciele komisji biegów PZN – pocztą elektroniczną ,

SMS-y –   pocztą elektroniczną ,

Ak-Pol -   pocztą elektroniczną

a/a

 

Do wiadomości :

Zarząd PZN - pocztą elektroniczną ,

                                                                                                                     Dyrektor   Sportowy

                                                                                                       Polskiego Związku Narciarskiego

                                                                                                                              MAREK    SIDEREK