images/archiwum-2012-10-20/logo%20pzn.jpg Informacja o komisji biegów od dyr.sportowego PZN p.Marka Siderka:

Z A P R O S Z E N I E


Koleżanki i koledzy .

W imieniu Pana Przewodniczącego Komisji Biegów PZN zapraszam, na kolejne jej posiedzenie .

  Termin : 21 wrzesień / piątek /  2012 godz. 16 30.

Miejsce: Marklowice – Gimnazjum

Program   posiedzenia   komisji.

1.Powitanie .

2. Opracowanie i przyjęcie kalendarza imprez PZN na sezon 2012 /2013 – referuje kol. G.Staręga

3. Opracowanie i przyjęcie „Wytycznych Sportowych w biegach narciarskich na sezon 2012 /2013 –                     ref. przedstawiciele OZN-ów /na piśmie z uwzględnieniem danego pkt-u do wytycznych / delegowani do prac komisji oraz kol. G. Staręga

4. Badania preselekcyjne 2012 w Instytucie Sportu – referuje kol. M Siderek

5. Sprawy różne.

Ze wzg. na ważność  poruszanych tematów proszę o niezawodne przybycie.