images/archiwum-2012-10-20/logo%20pzn.jpg Termin : 14  kwiecień   / sobota /  2012  godz.  09 30.

Miejsce: Kraków – siedziba PZN

Program   posiedzenia   komisji:
1.Powitanie .
2. Ocena sezonu 2011/12 w poszczególnych grupach szkoleniowych – referują i przedkładają na piśmie  kol. trenerzy grup szkoleniowych ich asystenci oraz współpracujący.
3.Ocena realizacji programu startów „ BIEG  NA IGRZYSKA” – referują przedstawiciele AK-POL.
4.Omówienie i przyjęcie rankingów PZN w biegach narciarskich za sezon 2012/12     – referują kol. G Staręga i kol. K Cieślar.
5. Badania preselekcyjne „WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK  2012”  ref. kol. M Siderek,
6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
7. Sprawy różne.
Ze wzg. na ważność  poruszanych tematów proszę o niezawodne  przybycie.
 
                                                                                                                                                                                                                                                     Dyrektor   Sportowy 

Polskiego Związku Narciarskiego                                                                                                                                                                                                                                                    MAREK     SIDEREK