Ważny dokument dla ubiegających się o nominację na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Insbruck 2012.
P.Marek Siderek dyrektor wyszkolenia PZN pisze:
W załączeniu przesyłam Państwu bardzo ważna informacje otrzymana z PKOL.
Proszę i pilne zapoznanie się z nią  i zastosowanie się do zaleceń.
  Wszystkie pytania  z tym związane proszę kierować do Przewodniczącego Komisji Medycznej PZN dr St Szymanika.
wywiad medyczny wywiad_medyczny_MIO2012.pdf