Sportowe wakacje PZN 2008.Sprotowe wakacje w tym roku odbędą się w trzech, a nie jak dotychczas w czterech turnusach w Ustroniu Morskim.Miejsce powinno być znane wszystkim zainteresowanym z roku ubiegłego.PZN ogłasza wprawdzie przetargi, ale odzew jest tak gigantyczny.....,że wygrała znowu kandydatura Ustronia Morskiego.w załącznikach komunikat nr.2, karta uczestnika i przyznane miejsca

Autor: kace
Źródło: M.Siderek/PZN