KOMUNIKAT PZN W SPRAWIE LICENCJI ZAWODNICZYCH.Szanowni Państwo. Przesyłam wykazy licencji które otrzymałem od p.J Kalemby , proszę o pilną ich kontrolę. Zawodnicy, trenerzy, OZN, KLUBY, i inni, nie posiadający ich proszeni są o pilny kontakt z p.Janem Kalemba Tel. 608-470-071, w celu uregulowania, bądź uzupełnienia dokumentów związanych z nimi. Proszę o przekazanie w/w wykazów wszystkim zainteresowanym.przekazujemy!redakcja

Autor: kace
Źródło: Marek Siderek/PZN