starega

Nowym trenerem koordynatorem w narciarstwie biegowym została, jak informowaliśmy już wcześniej Anna Staręga. Poniżej publikujemy ( za stroną pzn.pl) zakres obowiązków za jakie będzie odpowiadała w Polskim Związku Narciarskim. Dodajmy, że zakres obowiązków opublikowano wczoraj, w ogłoszeniu o konkursie na to stanowisko go nie było.

 

Zgodnie z założeniami Zarządu PZN do obowiązków Pani Anny Staręgi jako Trenera Koordynatora w narciarstwie biegowym należeć będzie m.in.:

 - ujednolicanie okręgowych programów szkoleniowych dla Kadry Narodowej Młodzieżowej MIX w biegach narciarskich,

 - współdziałanie z trenerami wszystkich Kadr Narodowych w tworzeniu optymalnych warunków treningu sportowego oraz częściowy udział w szkoleniu praktycznym i teoretycznym zawodników powołanych do Kadry Narodowej Młodzieżowej MIX,

 - systematyczna kontrola ustalonej przez Pion Sportowo-Szkoleniowy PZN dokumentacji szkoleniowej trenerów Kadr Narodowych,

 - przedstawianie Zarządowi PZN opracowanych przez trenerów głównych analiz i ocen okresowych realizacji planów szkolenia Kadr Narodowych,

 - uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Biegów Narciarskich PZN, Wydziału Szkolenia Sportowego PZN oraz według potrzeb w spotkaniach Prezydium i Zarządu PZN,

 - ścisła współpraca z trenerami ZSMS Zakopane, SMS Szczyrk, SMS Karpacz, SMS Szklarska Poręba, z trenerami klubowymi zawodników wchodzących w skład Kadry Narodowej Młodzieżowej MIX, a także trenerami wojewódzkich stowarzyszeń kultury fizycznej,

 - pomoc w organizacji i koordynacja zgrupowań, startów oraz konsultacji szkoleniowych w kraju i za granicą,

 - zabezpieczenie transportu, sprzętu oraz suplementów dla zawodników Kadry Narodowej Młodzieżowej MIX zgodnie z decyzjami Wydziału Szkolenia Sportowego PZN,

 - koordynacja współpracy trenerów Kadr Narodowych z fizjologiem, dietetykiem, serwismenami i lekarzem oraz pomoc w organizacji badań diagnostycznych, testów sprawnościowych i sprawdzianów kontrolnych,

 - organizacja i dopilnowanie badań lekarskich oraz organizacja diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w sytuacji kontuzji i urazów,

 - pomoc w rozliczaniu zgrupowań i innych akcji szkoleniowych Kadr Narodowych,

 - współpraca z Zespołem Metodyczno-Szkoleniowym COS Warszawa, DSW MSiT, COMS Warszawa, Instytutem Sportu oraz placówkami naukowymi AWF Kraków, AWF Katowice oraz innymi placówkami niezbędnymi dla pełnej realizacji programów szkoleniowych danej grupy szkoleniowej,

 - udział w kursokonferencjach  organizowanych w kraju i za granicą,

 - wykonywanie zadań zleconych przez Prezesa PZN, Dyrektora Sportowego PZN oraz Sekretarza  Generalnego PZN,

 - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji niezbędnych dla pełnej realizacji swoich obowiązków,

 - pomoc w organizacji i uczestnictwo w zawodach młodzieżowych w biegach narciarskich, np. Bieg na Igrzyska, zawody Lig Regionalnych, Mistrzostwa Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i inne krajowe zawody.

 

Jak wynika z powyższego pracy nowej koordynator nie zabraknie. Dodajmy, że Anna Staręga była jedyną aplikującą o to stanowisko.

 

red

foto.A Karczewska/pzn.pl