nartorolki tomaszow

Prezentujemy komunikat zapowiadanej wczoraj imprezy wchodzącej w skład cyklu składającego się z czterech zawodów na nartorolkach rozegranych na Mazowszu i Podlasiu. Do klasyfikacji łącznej zostaną zaliczone 3 najlepsze (z czterech) starty. Grand Prix Mazowsza w Siedlach to sprinty stylem dowolnym na dystansie 1 kilometra.

 

 

 

 

 

REGULAMIN

CEL

Propagowanie biegów na nartorolkach jako dobrą formę aktywnego wypoczynku i alternatywę dla zmian klimatycznych zachodzących w naszym środowisku. Popularyzacja narciarstwa biegowego w formule letniej.

 

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się 12.06.2016 na stadionie tartanowym ARM Siedlce ul. Prusa 12, start pierwszego zawodnika o godzinie 10.00. od seniora/ki i juniora/ka A do E  .

 

ORGANIZATORZY

UKS Rawa Siedlce

Warszawski Okręgowy Związek Narciarski

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce

Urząd Miasta Siedlce

 

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Zawody odbędą się w sprincie F na dystansie 1 kilometra dla wszystkich kategorii wiekowych.

Pierwszy bieg kwalifikacje na czas start co 15 s. Następne biegi ze startu wspólnego, czteroosobowe, w zależności od ilości startujących od ćwierćfinałów do finałów.

 

UCZESTNICY

Osoby potrafiące biegać na nartorolkach.

 

TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia będą przyjmowane na drukach PZN do dnia 11.06.2016 do godziny 16.00, tel.606452855, lub e- mail: rawaski@wp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać; imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę szkoły lub klubu. Do startu zostaną dopuszczone osoby posiadające zgodę lekarza, rodziców lub opiekuna prawnego oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW. Numery startowe będą wydawane w dniu zawodów w godzinach 9.00-10.00 na stadionie LA.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną rozegrane w ciągu jednego dnia z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe zgodnie z wytycznymi PZN, Regulaminem Zawodów oraz Programem Minutowym, na zasadach biegu sprinterskim krokiem dowolnym. Start co 15 s kwalifikacje  na dystansie 1 km, we wszystkich kategoriach. Zawodnicy startują na nartorolkach o wymiarach kółek 100 mm (czarne wolne). Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania kasku, kijów, butów narciarskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub pozostawiony sprzęt sportowy. W kategorii senior/-ka, junior/-ka ABCDE organizator zastrzega sobie możliwość dostarczenia nartorolek w dniu zawodów.

 

NAGRODY

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary lub nagrody rzeczowe. Trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzyma pamiątkowe medale i dyplomy, w kategorii Junior/ka D i E dyplomy rozdawane będą do szóstego miejsca.

 

ZASADY FINANSOWANIA

Koszty przygotowania trasy, sprzętu, opłaty sędziowskiej oraz koszty organizacji ponoszą organizatorzy, koszt uczestnictwa w biegu jest bezpłatny.

 

SPRAWY RÓŻNE.

Komisję sędziowską (DT, Sędziego Głównego oraz pozostałych członków komisji) wyznaczą przewodniczący Komisji Sędziowskiej WOZN i POZN.

 

Grzegorz Staręga/współorganizator