szelment

IV Międzynarodowy Puchar Podlasia w biegach na nartorolkach w Szelmencie to kolejna edycja Pucharu Polski PZN na nartorolkach. W ramach Pucharu o medale Mistrzostw Polski będą rywalizować zawodniczki i zawodnicy w kategorii junior młodszy. Ponizej prezentujemy KOMUNIKAT ZAWODÓW.

 

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w dniach 30.09-01.10.2023  na zamkniętej pętli w WOSIR  Szelment. ze startem i metą w okolicy  budynku głównego WOSiR Szelment. Start pierwszego zawodnika o godzinie w dniu 30.09.2023 : 10.30  - 11.00   począwszy od  Dzieci Starszych  do  Kategorii Open. W dniu 01.10.2023 r : 10.00-10.30.

 

ORGANIZATORZY

Podlaski Okręgowy Związek Narciarski w Białymstoku, 15-024 Białystok ul. Sobieskiego 24.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szelmencie  Sp. z o.o. 16-404 Jeleniewo , Szelment  2.

WSPÓŁORGANIZATORZY

Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku.

Firma ROLLSPEED – Nartorolki – Polski  Producent Nartorolek.

PARTNERZY

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Polski Związek Narciarski w Krakowie.

Komenda Miejska Policji w Suwałkach.

Fundacja  im . Wojciecha Fortuny , Gorczyca 30 a , 16-326 Płaska.

 

I  DZIEŃ ZAWODÓW BIEGI TECHNIKĄ KLASYCZNĄ – 30.09.2023 r.

 

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO I DZIEŃ ZAWODÓW BIEGI TECHNIKĄ KLASYCZNĄ

Zawody obejmują współzawodnictwo indywidualne w biegach na nartorolkach w poszczególnych kategoriach wiekowych:    

KATEGORIA DZIECI STARSZYCH  /DZ+CH/ TYLKO W RAMACH IV PUCHARU PODLASIA         

                                 rocznik 2010 - 2011    Dzieci starsze (DZ+CH)    2 000 m ( 1 pętla z nawrotem)

 

OD KATEGORII  MŁODZIK DO KATEGORII  SENIORA W RAMACH PUCHARU POLSKI. ORAZ ZGODNIE Z REGULAMINEM PUCHARU POLSKI  WYDANYM PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI.

 

rocznik 2008-  2009        Młodzik/-ka                          2 500 m     ( 1 raz   x 2 500 m ).

rocznik 2006-  2007        Juniorka- młodsza                 7 500 m     (  3 pętle x 2,5 km )

rocznik 2006-  2007        Junior- młodszy                   10 000 m    ( 4 pętle x 2,5 km )

rocznik 2004-  2005        Juniorka                                 7 500 m      ( 3 pętle x 2,5 km )

rocznik 2004-  2005        Junior                                   10 000 m    ( 4 pętle x  2,5 km )

rocznik 2003  i starsi       Seniorka                                 7 500 m     ( 3 pętle x  2,5 km )

rocznik 2003  i starsi       Senior                                   10  000 m    ( 4 pętle x 2,5 km )

                                    (Juniorzy i Seniorzy startują razem jako jedna kategoria OPEN)

                                    (Juniorki i Seniorki startują razem jako jedna  kategoria OPEN)

          

II . DZIEŃ ZAWODÓW BIEGI TECHNIKĄ  DOWOLNĄ  – 01.10.2023 r.

 

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO II DZIEŃ ZAWODÓW BIEGI TECHNIKĄ DOWOLNĄ

Zawody obejmują współzawodnictwo indywidualne w biegach na nartorolkach w poszczególnych kategoriach wiekowych:    

KATEGORIA DZIECI STARSZYCH  /DZ+CH/ TYLKO W RAMACH IV PUCHARU PODLASIA.                    

                                 rocznik 2010 - 2011     Dzieci starsze (DZ+CH)    2 000 m (jedna pętla z nawrotem).

                                 rocznik 2012 – 2013        Dzieci Młodsze (DZ + CH) ok.1000 m (jedna pętla z nawrotem)

OD KATEGORII  MŁODZIK DO KATEGORII  SENIORA W RAMACH PUCHARU POLSKI. ORAZ ZGODNIE Z REGULAMINEM PUCHARU POLSKI  WYDANYM PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI.

 

rocznik 2008-  2009        Młodzik/czka                     5 000 m     ( 2 razy x 2,5  km ).

rocznik 2006-  2007        Juniorka  młodsza               7 500 m     ( 3 pętle po 2,5 km )

rocznik 2006-  2007        Junior   młodszy                10 000 m    ( 4 pętli po 2,5 km )

rocznik 2004-  2005        Juniorka                             10 000 m     ( 4 pętle po 2,5 km )

rocznik 2004-  2005        Junior                                 15 000 m    ( 6 pętli po 2,5 km )

rocznik 2003  i starsi       Seniorka                             10 000  m   ( 4 pętle po 2,5 km )

rocznik 2003  i starsi       Senior                                 15 000 m    ( 6 pętli po 2,5 km )

                                    (Juniorzy i seniorzy startują razem jako jedna kategoria OPEN)

                                    (Juniorki i Seniorki startują razem jako jedna  kategoria OPEN)

 

ZGŁOSZENIA I  MIEJSCE ZGŁOSZEŃ – IV PUCHAR PODLASIA ; PUCHAR POLSKI ZGODNIE Z REGULAMINEM PUCHARU POLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO , MISTRZOSTWA POLSKI W KATEGORII JUNIOR MŁODSZY-JUNIORKA MŁODSZA.

 

              Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na drukach PZN  do dnia 28.09.2023 e-mail: awro65@wp.pl do godziny 15.00 . Zgłoszenie powinno zawierać; imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę  klubu. Na zgłoszeniu należy obowiązkowo wpisać rodzaj wiązań dotyczy to zawodników /od młodzika do seniora / startujących w Pucharze Polski . Do startu zostaną dopuszczone tylko te osoby które posiadają zgodę lekarza (aktualne badania lekarskie) dotyczy to kategorii Dzieci Starszych i Dzieci Młodszych DZ i CH nie posiadających licencji)  , oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW. Numery startowe będą wydawane w dniu zawodów w godzinach 9,30-10,30 w  budynku WOSiR Szelment  (na parterze od strony wyciągu narciarskiego).

WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO ZAWODÓW W PUCHARZE POLSKI JEST POSIADANIE AKTUALNIE WAŻNEJ LICENCJI PZN.

 

SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW

Zawody zostaną rozegrane w ciągu dwóch dni z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe zgodnie
z wytycznymi PZN, regulaminem zawodów oraz programem minutowym, na zasadach biegu indywidualnego stylem klasycznym i stylem dowolnym. Start  na zasadzie biegu interwałowego co 30 sekund od Dzieci Starszych Chłopców i Dziewcząt ,  do wszystkich kategorii Pucharu Polski: młodzik junior młodszy, junior do seniora jako kategoria OPEN.  Zawodnicy/czki w kategorii  Dzieci Starsze i Dzieci Młodsze Chłopcy i Dziewczęta startują na nartorolkach  o wymiarach kółek nie większych niż 100 mm (czarna guma )  od dowolnego producenta.

 

W ramach Pucharu Polski PZN od Młodzika do Seniora start  tylko na nartorolkach firmy MARWE które będą zabezpieczone przez przedstawicieli Polskiego Związku Narciarskiego.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania kasku, kijów, butów narciarskich . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub pozostawiony sprzęt sportowy.                                                                                W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych podczas trwania  zawodów  organizator w porozumieniu z Przedstawicielem Polskiego Związku Narciarskiego , DT i Sędzią Głównym  może   skrócić poszczególne dystanse.

 

NAGRODY I TYTUŁY  IV PUCHARU PODLASIA.

Medale za 1-3 miejsce/ otrzymuje trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych/, oraz pamiątkowe okolicznościowe dyplomy też za 1-3 miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych  .

Za miejsca 1- 3  dodatkowo zawodnicy/czki otrzymają nagrody rzeczowe .

 (Ostateczny wykaz nagród organizatorzy podadzą zainteresowanym w dniu 30.09.2023 na odprawie z kierownikami ekip.

 

MEDALE I DYPLOMY OD MŁODZIKA DO SENIORA W RAMACH PUCHARU POLSKI PZN ORAZ MISTRZOSTWACH POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH ZABEZPIECZA POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI.

 

            ZAWODNICY/CZKI KTÓRZY STARTUJĄ W PUCHARZE POLSKI OTRZYMUJĄ TEŻ WSZYSTKIE NAGRODY I TYTUŁY  IV PUCHARU PODLASIA 2023  W BIEGACH NA NARTOROLKACH.

SPRAWY RÓŻNE .

1.Zawody będą współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

2.Komisja Sędziowska : DT PZN Grzegorz Staręga - Siedlce  , Sędzia Główny Lech Szargiej , pozostałych członków Komisji  wyznaczy Przewodniczący KS POZN ,   biuro szybkich obliczeń – Andrzej  Wróblewski , Kierownik Zawodów –  Waldemar Leszczyński  , Kierownik Trasy – Adam Roszkowski.                                                                                                                                                                      

3. Organizatorzy zastrzegają sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach nartorolkowych na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizatorzy zastrzegają sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji „ Biegów Na Nartorolkach”.

4. Istnieje możliwość zamówienia obiadów w dniu zawodów – 30.09.2023 i 01.10.2023 r lub całodziennego wyżywienia -  zamówienia należy kierować na adres e-mail : sekretariat.wosir-szelment.pl  - do 27.09.2023 r. (Klubu , Szkoły otrzymają faktury). 

5. Istnieje możliwość zamówienia zakwaterowania  z dnia 29/30.09.2023 i z 30.09/01.10.2023 r  - – zamówienia należy kierować na adres e-mail : sekretariat.wosir-szelment.pl  - do 25.09.2023 r. (Klubu , Szkoły otrzymają faktury). 

 

 ZASADY FINANSOWANIA.

Koszty przygotowania trasy, sprzętu, opłaty sędziowskiej  i medycznej , nagród oraz koszty organizacji ponoszą organizatorzy  i współorganizatorzy. Udział zawodników w zawodach jest bezpłatny. Koszt medali i dyplomów Pucharu Polski – Polski Związek Narciarski.

          SPRAWOZDANIE.

      Sprawozdanie z zawodów wraz z wynikami zostaną zamieszczone na stronach internetowych: PZN , WOSiR  Szelment  oraz  Podlaskiej Federacji Sportu .

PATRONATY MEDIALNE.

TVP 3 Białystok.

Polskie Radio Białystok.

Kurier Poranny i Gazeta Współczesna Białystok.

Suwałki 24

Niebywałe Suwałki.

Suwałki Info.

TVS 24 Suwalszczyzna.

Dwutygodnik Suwalski.

 

WYKAZ SZPITALI W POBLIŻU MIEJSCA ZAWODÓW.

Szpital Wojewódzki im. Dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach , ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki.

Tel. 87 562 94 21.

 

BIURO  ZAWODÓW.

Recepcja Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szelmencie – Parter wejście od strony wyciągów

NARCIARSKICH  będzie czynna w dniach zawodów  30.09.2023  od godz. 8.00 do godz. 10.30. oraz w dniu

01.10.2023 r od godz.8.00 do godz.10.00.

 ZAŁĄCZNIKI :

Mapki tras zawodów.

                                                           W imieniu Organizatorów :

                                                        Prezes POZNart. -  Waldemar Leszczyński .

                                                        Prezes WOSiR Szelment - Daniel Racis.

Dodatkowe informacja odnośnie zakwaterowania :

Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe – Szelment 1  16-404 Jeleniewo k/Suwałk

Tel. 48 606414166 , e-mail: recepcja@centrumszelment.pk

 

źródło: Waldemar Leszczyński - Prezes POZN