Nartorolki

8 czerwca w Siedlcach odbędą się zawody nartorolkowe z okazji 25 lecia klubu UKS Rawa Siedlce. Zawody są także Mistrzostwami Mazowsza w biegach na nartorolkach. Poniżej zamieszczamy szczegóły.

 

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się 08.06.2019r. w centrum Siedlec, na ulicy Pileckiego, start na wysokości Centrum Przesiadkowego, planowany start pierwszego zawodnika o godzinie 12.00.

 

ORGANIZATORZY

UKS Rawa Siedlce

Warszawski Okręgowy Związek Narciarski

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

Szkolny Związek Sportowy

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miasta Siedlce

 

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Zawody odbędą się w sprincie techniką dowolną w kategorii kobiet i mężczyzn rocznik 2004 i starsi.

Godzina 12,00 – kwalifikacje

Godzina 14,00 - finały

 

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Zawody odbędą się techniką dowolną, start masowy.

 

Kategorie i dystanse:

 

Dzieci młodsze rocznik 2007 i młodsi                          3 km

Dzieci starsze   rocznik 2006-2005                             3 km

Młodzik           rocznik 2004-2003                              5 km

Junior młodszy rocznik 2002-2001                             6 km

Junior              rocznik 2000-1999                            6 km  

UWAGA! Organizatorzy podjęli także decyzje o dopuszczeniu do startu zawodników w kategorii AMATOR.                                                      

                              

UCZESTNICY

Osoby potrafiące biegać na nartorolkach.

 

TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia będą przyjmowane na drukach PZN do dnia 06.06.2019r. do godziny 16.00 tel.606 452 855, lub e- mail: rawaski@wp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać; imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę szkoły lub klubu. Do startu zostaną dopuszczone osoby posiadające zgodę lekarza, rodziców lub opiekuna prawnego oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW. Numery startowe będą wydawane w dniu zawodów.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną rozegrane w ciągu jednego dnia z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe zgodnie
z wytycznymi PZN, Regulaminem Zawodów. Zawodnicy startują na jednakowych nartorolkach PZN (losowanych). Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania kasku, kijów, butów narciarskich i okularów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub pozostawiony sprzęt sportowy.

 

 

NAGRODY

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają: trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych - pamiątkowe puchary ,  ewentualnie nagrody rzeczowe.

 

ZASADY FINANSOWANIA

Koszty przygotowania trasy, sprzętu, opłaty sędziowskiej oraz koszty organizacji ponoszą organizatorzy, uczestnictwo w biegu jest bezpłatne.

 

SPRAWY RÓŻNE.

Komisję sędziowską ( DT , Sędziego Głównego oraz pozostałych członków komisji ) wyznaczą Przewodniczący  

Komisji  Sędziowskiej WOZN.

     

 źródło: komunikat organizatora