nartorolki
Po raz trzeci zapraszamy miłośników letniej odmiany biegówek, czyli nartorolek do Augustowa.
III SKI TOUR Bieg na nartorolkach odbędzie się 12 maja (sobota) o godz. 12.00.

 

 

Uczestnicy w zależności od wieku będą mieli do dyspozycji cztery dystanse: 5,5 km, 11 km, 16,5 km i bieg OPEN 22 km. Ścigamy się stylem dowolnym na czarnych gumowych kółkach po trasie jakiej jak w poprzednich edycjach.
 
Zgłoszenia do zawodów zawierające imię, nazwisko, rok urodzenia, miasto/klub, dystans, należy przesłać pod adres info@basenaugustow.pl do 9 maja. Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy w dniu zawodów dokonają opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu. Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone. Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
 
 
Wymogi techniczne
Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy poruszający się na nartorolkach w rozumieniu przepisów FIS, o długości nie mniejszej niż 530 mm wyposażonych w biegowe wiązania narciarskie i czarne, gumowe kółka o średnicy do 100 mm.
Uczestnicy startują obowiązkowo w kasku, zaleca się zastosowanie okularów ochronnych, oraz ochraniaczy na łokcie i kolana.
 
Organizatorem zawodów jest Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
Zawody organizowane w ramach projektu transgranicznego "sąsiedzi w działaniu" Ski Tour.
 
Szczegóły w regulaminie zawodów TUTAJ
 
 
Zapraszamy do Augustowa
 
informacja prasowa organizatora
 
od redakcji:
W artykułach powiązanych poniżej wyniki dwóch poprzednich edycji Ski Tour na nartorolkach w Augustowie