klikuszowa

W Klikuszowej powstanie Centrum Narciarstwa Biegowego. Gmina pozyskała 2 dotacje na budowę ośrodka w łącznej wysokości ponad 6 mln zł, jedną a Ministerstwa Sportu (4mln zł) , drugą z Urzędu Marszałkowskiego (2mln zł)  i przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na tę inwestycję. Całkowity szacowany koszt inwestycji przekroczy 10 mln zł -informuje Jan Smarduch Wójt Gminy Nowy Targ.

 

W ramach projektu powstanie ośrodek o charakterze szkoleniowo-rekreacyjnym przeznaczony dla dzieci i młodzieży uczestniczących w gminnym programie narciarstwa biegowego, klubów sportowych oraz turystów i mieszkańców  Podhala. Będzie stanowił on doskonałe uzupełnienie oferty jaką oferują rozpoznawalne w całej Polsce i unikatowe szlaki narciarstwa biegowego w Obidowej i jest kolejnym elementem strategii rozwoju gminy Nowy Targ poprzez turystykę.

 

 klikuszowa

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę narciarskiej trasy biegowej, a w okresie poza zimowym  trasy nartorolkowej o łącznej długości 1,85 km  (pętle do biegów dystansowych) o szerokości ok. 9 m na podbiegach oraz 6 m na zjazdach, stadion biegowy z trybunami o wymiarach 122 m x 44 m, budowę budynku zaplecza o powierzchni całkowitej 420 m², ujęcia wody zasilającej instalację naśnieżającą, budowę mostu (estakady), budowę sieci oświetlenia, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy: wodnego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz zakup i montaż instalacji naśnieżającej.

 

 klikuszowa

 

Budowa obiektu rozpocznie się w 2018 roku a zakończy w roku 2020.  Ośrodek dzięki nowoczesnemu systemowi śnieżenia, oświetleniu oraz zapleczu szatniowemu i socjalnemu, a także trasie nartorolkowej w okresie letnim będzie w znakomity sposób poszerzał ofertę turystyczno-rekreacyjną gminy Nowy Targ.

 

Więcej zdjęć TUTAJ

 

informacja prasowa