BIEGI GÓRSKIE

Zawody odbędą się w dniach  – 8-9.04.2017r.  (piątek - niedziela) w Ustrzykach Dolnych na stokach „Kamiennej Laworty” - start i meta w przy budynku MPK „Delfin” w Ustrzykach D. Poniżej prezentujemy komunikat zawodów.

 

 

REGULAMIN

Mistrzostwa Polski
w Biegach Górskich Stylem Anglosaskim 

Ustrzyki Dolne – 7-9.04.2017r.

1.     Cel 

 • wyłonienie najlepszych zawodników uczestniczących w zawodach w kategoriach dzieci, młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów
 • promocja Bieszczadów i miasta Ustrzyk Dolnych
 • biegi górskie formą propagowania i kształtowania sportowego, zdrowego stylu życia,
 • przygraniczna współpraca Polski, Ukrainy i Słowacji

2.   Organizator

 • Gmina Ustrzyki Dolne,
 • MKS „Halicz” Ustrzyki Dolne
 • MPK „Delfin” w Ustrzykach Dolnych,
 • Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady
 • Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego
 • Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” w Ustrzykach Dolnych
 • Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych
 • Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji przy PGNiG w Warszawie "Alpejczyk"
 • Powiatowa Komenda Policji w Ustrzykach Dolnych

3.     Termin i miejsce :

       Impreza odbędzie się w dniach  – 8-9.04.2017r.  (piątek - niedziela) w Ustrzykach Dolnych na stokach   „Kamiennej Laworty” - start i meta w przy budynku MPK „Delfin” w Ustrzykach D.

 

4.     Program imprezy :

7.04.  (piątek)

 • 1730 –1930         dodatkowe przyjmowanie zgłoszeń – w budynku MPK „Delfin” w Ustrzykach D.
 • 1930                  odprawa techniczna trenerów, kierowników ekip, zaprezentowanie przebiegu                  zawodów i programu minutowego

8.04.  (sobota) 

OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA DZIECI oraz MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW

 

 • 830-1000 -  pobieranie numerów startowych,  dodatkowe zgłoszenia zawodników –  w budynku MPK „Delfin” w Ustrzykach D.
 • 1100 -uroczyste otwarcie imprezy
 • 1110-start grup młodzieżowych i dziecięcych

Program minutowy:

 • 1110        - Dziewczęta 2006 i młodsze             – 1000 m             
 • 1130                 - Chłopcy 2006 r i młodsi                       – 1000 m                     
 • 1150        - Dzieci starsze Dziewczęta                  – 1900m 
 • 1210                 - Dzieci starsze Chłopcy                       – 1900m      
 • 1230        - Młodziczki                                         - 2700 m
 • 1300        - Młodzicy                                            - 2700 m
 • 1400                 - zakończenie I dnia zawodów Ustrzyki Dolne

9.04. 2017r.  (niedziela)

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOROW MŁODSZYCH, JUNIORÓW, SENIORÓW
i WETERANÓW

 • 830-1030 - dodatkowe zgłoszenia zawodników, pobieranie numerów startowych – w budynku MPK „Delfin” w Ustrzykach D.
 • 1100 - uroczyste otwarcie imprezy
 • 1105 - rozpoczęcie biegów, w tym zawodników uczestniczących w konkurencji

Program minutowy:

 • 1100                       - Juniorzy młodsi                                              – 5000 m
 • 1140            - Juniorki  i juniorki młodsze                              – 5000 m   
 • 1220            - Seniorki, Weteranki , Seniorzy Weterani A        - 10000m
 • 1500            - zakończenie II dnia zawodów – Ustrzyki Dolne

5.     Trasa.

Trasa zawodów przebiegać będzie szlakiem spacerowym oraz trasą narciarską na górę „Kamienna Laworta” – 765 m. n.p.m. – przewyższenie + 529 - 529 m..– START I META PRZY  BUDYNKU MPK ”DELFIN”  w Ustrzykach Dolnych

6.          Uczestnictwo, zgłoszenia i opłata startowa

 • w zawodach uczestniczą zawodnicy posiadający licencje PZLA. Dopuszcza się również zawodników innych konkurencji lekkoatletycznych a także innych dyscyplin sportowych. W grupach poza mistrzowskich  dopuszcza się również zawodników bez względu na formę uprawiania sportu.
 • wymagane posiadanie aktualnej karty zdrowia, zaświadczenia lekarskiego zdolności do udziału w zawodach sportowych lub oświadczenie uczestnika (dorosłego), trenera, kierownika ekipy o barku  przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zawodach
 • opłata startowa: dorośli (seniorzy i starsi) - 30 zł
 • opłata startowa: młodzicy – juniorzy – 20 zł
 • opłata startowa: dzieci – 10 zł
 • opłatę startową należy przesłać na adres organizatora  z dopiskiem „Bieg Górski” (nasze konto: Międzyszkolny Klub Sportowy „Halicz” w Ustrzykach Dolnych – Bieszczadzki Bank Spółdzielczy Ustrzyki Dolne nr konta: 4386210072001000964810003,
 • Zgłoszenia:
  •  zawodników poszczególnych klubów należy przesłać na druku PZLA (pobierz druk »»» lub skopiuj link: http://ustrzyki-dolne.pl/web/uploads/pub/pages/page_1692/text_images/druk_zgloszenia_pzla.xls)  na adres: (preferowany) e-mail: sport@ustrzyki-dolne.pl w terminie do 06.04.2017r. do godz. 1500.  
  • Ewentualne zgłoszenia po tym terminie skutkują zwiększoną opłatą startową  o 100% wartości.
  • Dodatkowo zgłoszenia indywidualne w grupach wiekowych seniorów, seniorek, weteranów i weteranek przez formularz zgłoszeniowy ze strony: timekeeper.pl

 

7.     Grupy wiekowe, dystanse i przewyższenie :

a)      MŁODZICY I DZIECI – DYSTANSE:

 • MŁODZICY – ur. w 2002-03   - 2700m - przewyższenie: +-210m
 •  MŁODZICZKI ur. w 2002-03  - 2700m - przewyższenie: +-210m
 • CHŁOPCY ur.  w 2004-05 - 1900 m - przewyższenie: +-110m
 • DZIEWCZYNKI – ur. w 2004-05  - 1900m - przewyższenie: +-110m
 • CHŁOPCY ur. w 2006 i młodsi - 1000 m - przewyższenie: +-45m
 • DZIEWCZĘTA – ur. w 2006 i młodsze- 1000 m - przewyższenie: +-45m

b)     JUNIORZY, JUNIORKI –   DYSTANSE:

 • JUNIORZY MŁODSI  - ur. w 2000-01 -  5000m - przewyższenie: +-429m
 • JUNIORKI MŁODSZE  - ur. w 2000-01 -  5000m - przewyższenie: +-429m
 • JUNIORZY - ur. w 1998-99 -  5000m - przewyższenie: +-429m 
 • JUNIORKI:+- - ur. w 1998-99 -  5000m - przewyższenie: +-429m 

d)     BIEG GŁÓWNY - DYSTANSE:

 • SENIORZY A  (K i M)  ur. w 1997-1988  - 10000m - przewyższenie: +-834m
 • SENIORZY B   (K i M) ur. w 1987-1978  - 10000m - przewyższenie: +-834m
 • WETERANI A  (K i M) ur. w 1977-1968  - 10000m - przewyższenie: +-834m
 • WETERANI B (K i M)  ur. w 1967-1958  - 10000m - przewyższenie: +-834m
 • WETERANI C (K i M)  ur. w 1957- i st.   - 10000m - przewyższenie: +-834m

8.     Nagrody:

a)       za miejsca I -VI w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody:  dyplomy, medale oraz (w miarę możliwości) nagrody rzeczowe

b)        w klasyfikacji zespołowej – puchary i dyplom do VI miejsca

c)       dla zawodników kończących bieg medal uczestnictwa

 

9.    Klasyfikacja zespołowa:

Prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa w kategoriach od dzieci młodszych do juniorów. Punktacja wg następującego klucza:

 

DZIECI MŁODSZE oraz DZIECI STARSZE:

miejsce   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

punkty   10  9   8   7   6   5   4   3   2   1  

MŁODZICY, JUNIORZY MŁODSI I JUNIORZY:

miejsce   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

punkty   10  9   8   7   6   5   4   3   2   1  

 

 

10.   Postanowienia końcowe :

 • dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zawodów  oraz  na stronie: www.sport.ustrzyki-dolne.pl    tel. 602324019
 • organizator zastrzega sobie prawo interpretacji kwestii nie ujętych w powyższym regulaminie w uzgodnieniu z jury zawodów
 • zgłaszający zawodników zobowiązani są do wcześniejszego dokonania stosownych ubezpieczeń startujących uczestników
 • organizatorzy nie odpowiadają za nieszczęśliwe wypadki, uczestnicy startują na własne ryzyko.

Ponadto zgłaszający zawodników swoim podpisem potwierdzają, że:

 • zawodnicy z ich  klubu zgłoszeni do Mistrzostw Polski w Biegach Górskich są zdolni do udziału zawodach, nie są znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające ich z udziału w biegu górskim oraz że startują na własną odpowiedzialność.
 • Zapoznali  się z regulaminem zawodów, w pełni akceptuje jego warunki i zobowiązuje się, wraz ze zgłoszonymi zawodnikami,  do jego przestrzegania.
 • Wyrażają  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
 • Zrzekają  się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców  w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Zobowiązują sie wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w Biegu.

 

ZAPRASZAMY W BIESZCZADY  

Dyrektor Zawodów

Krzysztof Lachowski