fis

Rada FIS spotkała się dzisiaj, aby omówić zalecenie Zarządu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, aby wszystkie międzynarodowe federacje nie zezwalały na udział rosyjskich i białoruskich sportowców w swoich zawodach. Rekomendacja była następstwem eskalacji problemów związanych z bezpieczeństwem, z jakimi borykali się sportowcy i lokalni organizatorzy.

 

MKOl EB stwierdził: „W celu ochrony integralności światowych zawodów sportowych oraz dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników, MKOl EB zaleca, aby Międzynarodowe Federacje Sportowe i organizatorzy imprez sportowych nie zapraszali ani nie zezwalali na udział rosyjskich i białoruskich sportowców i urzędników w międzynarodowych konkursach.”

Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę wszystkich sportowców biorących udział w zawodach FIS, Rada FIS jednogłośnie zdecydowała, zgodnie z zaleceniem MKOl, że ze skutkiem natychmiastowym żaden sportowiec z Rosji lub Białorusi nie będzie brał udziału w żadnych zawodach FIS na żadnym poziomie do końca rozgrywek FIS. Sezon 2021-2022.

Rada FIS nie podejmuje pochopnie decyzji o zakazie udziału sportowca w jakichkolwiek zawodach i robi to wyłącznie zgodnie ze Statutem FIS, który stanowi, że „FIS powinien prowadzić swoją działalność w sposób neutralny politycznie”, co jest kamieniem węgielnym wartości FIS przyjętych przez 140 krajów członkowskich.

 

FIS wzywa swoje Narodowe Związki Narciarskie do wspierania zaangażowanych sportowców w drodze powrotnej do swoich domów oraz do pełnego wsparcia międzynarodowej społeczności narciarskiej w tych trudnych czasach.

Rada wyraziła najgłębszą i najszczerszą nadzieję, że konflikt na Ukrainie szybko zakończy się i że międzynarodowa społeczność sportowa będzie mogła rozpocząć proces leczenia i ponownie konkurować ze wszystkimi obecnymi sportowcami i narodami.

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, FIS, w solidarności z Ukraińską Federacją Narciarską, zapewnia natychmiastowe wsparcie finansowe, logistyczne i techniczne ukraińskim sportowcom i drużynom, dopóki nie będą mogli bezpiecznie wrócić do domu.

 

info + foto : fis-ski.com