logo_pzn

Polski Związek Narciarski ogłosił konkurs na menedżerów poszczególnych dyscyplin. Nas oczywiście najbardziej interesują biegi narciarskie stąd podjęliśmy próbę uzysjania informacji o zgłoszonych kandydaturach. W grze są trzy nazwiska.

 

Najpierw w skrócie przedstawimy co zawiera zakres obowiązków nowego menedżera biegów w PZN oraz jakie Związek stawia wymagania (za stroną pzn.pl):

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko Managera ds. biegów narciarskich  winni spełniać następujące wymagania i oczekiwania:

- wykształcenie wyższe,

- posiadanie uprawnień do pracy szkoleniowej (minimum trener II klasy)

- minimum 5-letni staż pracy/działalności w dyscyplinie jakiej dotyczy stanowisko,

- znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem, realizacją oraz rozliczaniem zadań  realizowanych ze wsparciem środków publicznych  (programów dofinansowania szkolenia z MSiT),

- znajomość prowadzenia dokumentacji w zakresie organizacji szkolenia,

- doświadczenie w pracy trenerskiej/managerskiej/naukowej,

-  dobra znajomość obsługi programów komputerowych obowiązujących w procesie organizacji szkolenia (pakiet MS Office),

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca swobodne komunikowanie się w zakresie zawodowym,

- dyspozycyjność, w tym również gotowość do wyjazdów służbowych,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność interpersonalna (także w środowisku międzynarodowym)

- posiadanie kompetencji kierowniczych, w tym umiejętność współpracy i zarządzania

pracownikami, planowania budżetu, realizacji zadań o charakterze projektowym,

- umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu i wyniku,

- niekaralność, brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także za przestępstwa na tle seksualnym

 a także przedstawić:

 -pisemną koncepcję rozwoju dyscypliny wraz z uzasadnieniem i kluczowymi elementami operacyjnymi, z szczególnym uwzględnieniem założeń w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i wynikowym zawierającą: założenia planu krótkoterminowego do IO Mediolan 2026

 - współpraca z biurem PZN oraz Kadrami Narodowymi w zakresie opracowania ofert programowych oraz dokumentacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki,

 

Procedura i przebieg konkursu:

 - przed ogłoszeniem wyniku konkursu Komisja może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne;

 - Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany terminu składania aplikacji bez podawania przyczyny;

 - ostateczny wynik konkursu zostanie ogłoszony do dnia 5 kwietnia 2024 roku na stronie Polskiego Związku Narciarskiego (www.pzn.pl).

 

Tyle z oficjalnego komunikat o konkursie.

Z naszych informacji wynika, że do konkursu akces zgłosiły trzy osoby

1. Anna Staręga

2. Kamil Fundanicz

3. Mikołaj Michałek.

 

Wszyscy związani z biegami od lat, czy to jako zawodnicy, trenerzy lub serwismeni. Z ciekawością będziemy czekali na rozstrzygnięcie konkursu, które jak wynika z powyższego powinniśmy poznać w piątek 5 kwietnia.

Mamy także nadzieję, że komisja zdecyduje się na zaproszenie wytypowanych kandydatów i dostaniemy szansę na poznanie planów zainteresowanych dotyczących rozwoju biegów narciarskich w Polsce.

 

kace

p.s szkoda, że w konkursie została całkowicie pominięta Komisja Biegów ( jako ciało doradcze), ale jak wiemy w Zarządzie PZN sa sami fachowcy od biegów...