stramka

W Ptaszkowej na trasie Centrum Sportów Zimowych zostanie rozegrany 69 Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia. Klub PKS Jaworze jest organizatorem tego zasłużonego wydarzenia, dodatkowo klub będzie obchodzić 25-lecie istnienia. Ponizej prezentujemy regulamin zawodów.

 

REGULAMIN


69 Zimowa Spartakiada Dziecięca. Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia w Ptaszkowej


Organizator:
Parafialny Klub Sportowy ”Jaworze” w Ptaszkowej
Instytucje i organizacje wspierające : Gmina Grybów, GOSiR w Grybowie, OSP Ptaszkowa, Koło Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej


Termin i miejsce:
24.02.2023r. – Centrum Sportów Zimowych Ptaszkowa.
godz. 9.00 – 10.00 Wydawanie numerów startowych.
godz. 10.00 Otwarcie zawodów.
godz. 10.30 – 13.00 Konkurencje sportowe
godz. 13.00 – 14.00 Ogłaszanie wyników i dekoracje zwycięzców.
godz. 14.00 Zamknięcie Spartakiady.


Uczestnictwo:
Dzieci i młodzież szkół podstawowych
Konkurencje :
Biegi narciarskie – styl klasyczny

Kategorie wiekowe (oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców):
Rok urodzenia: 2017 i młodsi dystans 150 m
2016/2015 300 m
2014/2013 500 m
2012/2011 1000 m
2010/2009 1500 m


Dekorujemy pierwsze trzy miejsca pucharami i dyplomami
Puchary w klasyfikacji drużynowej szkół.
Wszyscy uczestnicy Spartakiady otrzymają pamiątkowy medal, słodycze, herbatę i ciepły posiłek.

 

Postanowienia
 - Start interwałowy
 - Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników
 - Dokładne godziny startu reguluje program minutowy i lista startowa po zamknięciu listy zgłoszeń
 - Organizator zapewnia opiekę medyczną
 - Uczestnicy startują na własnym sprzęcie
 - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w stosunku do uczestników zawodów oraz osób trzecich
 - Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy i wyłonienia zwycięzców
 - Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu


ZGŁOSZENIA: indywidualne lub grupowe dokonywane przez macierzyste szkoły na listach imiennych z podaniem roku urodzenia –należy składać do dnia 22 lutego 2024r. do godz.15 00 w PKS Jaworze:
e-mail: pksjaworze@outlook.com.


Dodatkowe informacje dostępne pod nr tel. 501 650 971, 512 000 756
Uwaga!
Organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminowych w wypadku złych warunków atmosferycznych oraz nieprzewidzianych trudności organizacyjnych. Ewentualne zmiany i informacje zamieszczane będą na stronie internetowej www.ptaszkowa.pl


Komitet Organizacyjny.