Polankowa

Gmina Kościelisko, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelisku, UKS RegleKościelisko, Tatrzański Związek Narciarski, Stacja narciarska „Polana Szymoszkowa”, OSP Kościelisko zapraszają na XXI Memoriał Bronisławy Staszel Polankowej w biegach narciarskich. Poniżej znajdziecie wszystkie istotne szczegóły. ZAPRASZAMY!

 

K O M U N I K A T    O R G A N I Z A C Y J N Y

 

 1. Nazwa zawodów: XXI Memoriał im. Bronisławy Staszel „Polankowej”

 2. Organizator: Gmina Kościelisko, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelisku, UKS RegleKościelisko, Tatrzański   Związek Narciarski, Stacja narciarska „Polana Szymoszkowa”, OSP Kościelisko

 3. Jury zawodów:

           Kierownik: Andrzej Leśnik

           Sędzia Główny/biuro: Feliks Piwowar

           Pomoc: Anna Michalik

           Obsługa medyczna: OSP Kościelisko

 4. Termin zawodów: 29.03.2023 roku

     Start o godz. 10:00– grupa najstarsza

 5. Miejsce Zawodów: Stacja Narciarska „Polana Szymoszkowa”

 6. Uczestnictwo: Szkoły Podstawowe

      Start indywidualny w odstępach czasowych. Styl dowolny.

        Wszyscy pokonują tor sprawdzający umiejętności techniczne.

 7. Roczniki:     chłopcy ,dziewczęta:   

         1.grupa – roczniki 2008,2009

         2.grupa – roczniki 2010,2011

         3.grupa – roczniki 2012 ,2013

         4.grupa – roczniki 2014 i młodsi

         5.grupa – rodzina wielopokoleniowa minimum 3 osoby

 9. Koszty organizacyjne:Gmina Kościelisko, ZSP w Kościelisku, UKS RegleKościelisko, Urząd Marszałkowski Woj.   Małopolskiego

 10. Koszty uczestnictwa: Szkoły i Kluby,Rodziny  we własnym zakresie.

 11. Zgłoszenia:

      Zapisy zawodników pocztą elektroniczną na adres e-mail:biuro@pifsport.pl  do27.03.2023 r.

      Rodziny do konkursu zgłaszamy na miejscu lub na w/w adres e-mail.

 

Uwaga: Sumujemy czas dzieci plus osoba dorosła lub dziecko i dwie osoby dorosłe(forma zabawy rodzinnej).

Oryginały zgłoszenia, wypełnione czytelnie rocznikami i podpisane przez Dyrektora Szkoły, prosimy oddać przy odbiorze numerów w dniu zawodów.

 12. Zawodnicy obowiązkowo powinni posiadać aktualne badania i ubezpieczenia NNW.

Podczas zawodów za bezpieczeństwo uczestników  odpowiedzialni trenerzy, opiekunowie. Organizator nie odpowiada za ewentualne ,nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów.

 13. Nagrody: Każdy uczestnik otrzymuje upominek, oraz bierze udział w losowaniu nagród. Uwaga: Rodzina liczona jest jako 1 uczestnik.

 14. Ostateczna interpretacja przebiegu zawodów należy do Jury.

 15. Komitet organizacyjny zaprasza do wzięcia licznego udziału  w kolejnym Memoriale, który pozwoli uczcić pamięć Bronisławy Staszel „Polankowej”.

 

 

 źródłó: Jerzy Leśnik/UKS Regle Kościelisko