pzn

W wytycznych sportowych Polskiego Związku Narciarskiego na sezon 2021/2022 pojawiły się licencje amatorskie. Poniżej prezentujemy podpunkt 9. wytycznych dotyczący tego tematu  oraz załączamy wniosek.

Więcej informacji PZN ma podać w najbliższym czasie.

 

/fragment wytycznych ze strony pzn.pl/

9.Narciarstwo powszechne - Biegi i zjazdy Wszystkie regulaminy zawodów i kalendarze zawodów powszechnych oraz regulaminy Mistrzostw Polski Amatorów w biegach i zjazdach są przeniesione na stronę internetową PZN.

 

9.1 Zawodnikiem amatorem PZN jest osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboard hobbystycznie, bez względu na płeć i wiek, jest niezrzeszona w klubie sportowym posiadającym licencję PZN oraz nie bierze udziału we współzawodnictwie sportowym PZN. Amatorem może być były zawodnik, który w przeszłości uprawiał narciarstwo lub snowboard wyczynowo, jednakże nie startujący co najmniej od jednego roku w zawodach PZN oraz nie posiadający co najmniej od jednego sezonu aktywnej licencji zawodniczej PZN. Posiadanie licencji amatora PZN jest obowiązkowe w zawodach powszechnych, Masters, Mistrzostwach Polski Amatorów pod egidą PZN.

9.2 Zawodnik może uczestniczyć w zawodach Narciarstwa Powszechnego w dyscyplinie narciarstwo/snowboard wyłącznie po uzyskaniu licencji amatora.

9.3 Zawodnik może ubiegać się o licencję FIS Masters jedynie pod warunkiem posiadania licencji amatorskiej PZN.

9.4 Amatorską licencję zawodnika PZN może uzyskać osoba posiadająca obywatelstwo polskie bez obowiązku przynależności klubowej.

9.5 Amatorska licencja zawodnika PZN jest wydawana w formie wpisu do elektronicznego systemu licencji PZN.

9.6 Amatorska licencja zawodnika PZN może zostać wydana w postaci plastikowej karty kolekcjonerskiej.

9.7 Amatorska licencja zawodnika PZN jest przyznawana na czas określony danego roku kalendarzowego natomiast jest aktywna od 1 lipca do 30 czerwca każdego roku.

9.8 Wydanie i aktywacja amatorskiej licencji zawodnika PZN jest odpłatne, wysokość opłaty za wydanie licencji i jej aktywację ustala Zarząd PZN.

 

Tyle Wytyczne Sportowe PZN w temacie licencji amatorskich.

W powyższym punkcie znalazła się jedna bardzo ważna informacja dotycząca statutu amatora. Dotychczas status amatora zyskiwało się po odbyciu 3 letniej lub dwuletniej ( ostatni sezon) karencji, tzn wystarczyło nie mieć aktywnej licencji zawodniczej PZN przez odpowiednio 3 lub dwa sezony i już było się amatorem. Licencja jest ważna rok kalendarzowy, cena przedłużenia licencji będzie z pewnością niższa, jednak nie znamy jeszcze konkretnej kwoty.

W tym sezonie PZN poszedł dalej i skrócił karencję do jednego roku. Tzn, że zawodniczki i zawodnicy nie posiadający aktywnej licencji w sezonie 2020/2021 w tym sezonie będa już pełnoprawnymi amatorami.

 

>>> WNIOSEK LICENCYJNY AMATORA PZN <<<

 

Dodajmy jeszcze, to informacja z załączonego wniosku, że wnioskujący będzie musiał przedstawić zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz uiścić opłatę w wysokości 100zł.

 

Dla zainteresowanych pełnym brzmieniem wytycznych na nadchodzący sezon >>> TUTAJ LINK <<<

 

kace