memoriał kowalczyka

Drugiego lutego 2019 w Lipnicy Wielkiej Przywarówce odbędzie się IX Memoriał Emila Kowalczyka w biegach narciarskich. Ponizej prezentujemy regulamin imprezy.

 

 

 

  Regulamin

IX Memoriał Emila Kowalczyka w Biegach Narciarskich

 

Organizatorzy:

            Wójt Gminy Lipnica Wielka

         Gminne Centrum Kultury  w Lipnicy Wielkiej

         Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lipnicy Wielkiej – Przywarówce

            Sekcja Biathlonu BLKS Żywiec

            Sołtys i Rada Sołecka w Przywarówce

 

           

Cele:

 • Upamiętnienie Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej Przywarówce
  dra Emila Kowalczyka
 • Popularyzacja sportów zimowych
 • Integracja sąsiednich gmin
 • Promowanie zdrowego stylu życia i rekreacji wśród mieszkańców gminy i poza nią.

Charakter imprezy:

                                   impreza sportowa

                          impreza ma charakter otwarty

 

Termin i miejsce:      02.02.2019 (sobota) Lipnica Wielka – Przywarówka

 

Start: godzina 11.00  - rocznik 2008 i młodsi,

                         13.00 – start kl. VII, VIII, gimnazjum i seniorzy

 

Roczniki i dystanse:

            Klasa II i mł.      -  rocznik    2010 i młodsi – 0,5 km

            Klasa III-IV                          2008 – 2009 - 1 km

            Klasa V – VI                        2006 - 2007 -  2 km

            Klasa VII – VIII i Gimnazjum  2003 - 2005 - 3 km

             17 – 35 lat                           1984 - 2002 - 5 km

             36 – 55 lat                           1964 - 1982 - 5 km

             56 >  lat                         od  1963      –      5 km

 

Opłata startowa: brak opłaty startowej

Start techniką:

rocznik 2008 i młodsi  - styl klasyczny,

- rocznik 2006 wzwyż     - styl dowolny

Zgłoszenia:

telefonicznie do 29.01.2019 r. – osoba do kontaktu: Karolina Kowalczyk lub Monika Klapisz, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej; tel: 1826 346 38 lub e-mail: kultura@lipnicawielka.pl

 

Nagrody:

Dla najlepszych uczestników organizatorzy przewidzieli drobne nagrody rzeczowe; pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii otrzymują medale, a pierwszych 6 miejsc dyplomy; 

 

Sprawy organizacyjne:

 • Organizator zapewnia posiłek i napój dla uczestników biegu
 • W przypadku braku warunków do przeprowadzenia imprezy organizator ma prawo do jej odwołania lub przeniesienia na inny termin.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny a także wcześniejszego zamknięcia list startowych
 • Dojazd uczestników na zawody we własnym zakresie.
 • Informacje na bieżąco na www.lipnicawielka.pl

 

Informace o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest (Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 521, tel. 182634638);
 • Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: dzwoniąc pod numer telefonu 609-651-709 lub  pisząc na pocztę e-mail: iodo.public@gmail.com
 • Dane osobowe wyrażone przez Panią/Pana w zgodzie będą przetwarzane w celu promocji imprez kulturalnych (sportowych, innych) organizowanych przez Gminę Lipnica Wielka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
 • Okres przechowywania danych osobowych wynosi 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbywała się impreza (a jeżeli nie ma możliwości wskazania okresu przechowywania, należy podać kryterium ustalania tego okresu - "dane osobowe będą przetwarzane do dnia/do czasu ...")
 • Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do UODO, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

    informacja prasowa organizatora