Zdjęcie

Regulamin zawodów w narciarstwie biegowym, VII Puchar Pierwszego Śniegu w Krzywej - komunikat organizatora.

 

UWAGA!

 

Puchar Pierwszego Śniegu przełożony. W związku z ogłoszoną na sobotę 19 stycznia żałobą narodową z powodu tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, przekładamy zawody na nowy termin - 3 lutego (niedziela) 2019 r. Osoby, które wpłaciły wpisowe, a nie będą mogły wystartować w dniu 3 lutego, prosimy o kontakt. Jeśli zaś ktokolwiek z Was chciałby pozostawić wpłaconą kwotę jako darowiznę na rzecz Śnieżnych Tras, będzie nam bardzo miło. (SM)

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW

w narciarstwie biegowym: VII „Puchar Pierwszego Śniegu”

 

 

Termin Zawodów:19.01.2019 (sobota) godz. 10.30

 

Miejsce zawodów:Trasy biegowe w Krzywej w gminie Sękowa.

 

Cel zawodów:

 

 1. Popularyzacja narciarstwa biegowego i turystyki narciarskiej.

 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 3. Połączenie rekreacji i zabawy ze sportową rywalizacją.

 4. Promowanie:

 • tras narciarskich „Śnieżne Trasy Przez Lasy” w obrębie sołectw Krzywa i Małastów.

 • walorów krajobrazowych gminy Sękowa i powiatu gorlickiego.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa,

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach

 

Partnerzy:

Gmina Sękowa

Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Sekcja GOPR Gorlice

Wydawnictwo Czarne

 

Patronat medialny:

Portal SKIPOL.pl

 

Kontakt, informacja:

STOWARZYSZENIERSK tel.695 869 090, e-mail: stefan.marynczak@gmail.com

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach tel. 18 352 61 26 dzialsportu@osir.gorlice.pl

 

Program zawodów i zawody:

Godz. 10.30 – otwarcie zawodów,

Godz. 10.45 - start zawodników do biegu na dystansie 10 km

Godz. 11.15 – start zawodniczek do biegu na dystansie 5 km

Godz. 11.45 – start dzieci do biegu na dystansie 2 km

Godz. 12.00 – start dzieci do biegu na dystansie 3 km

Godz. 12.30 - ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie nagród i dyplomów, zakończenie części sportowej

 

Zawody rozegrane zostaną techniką klasyczną. Grupy wiekowe wśród kobiet i mężczyzn:

 • rocznik 1979 - 2000

 • 1978 i starsi

 

W kategorii dzieci:

 • I grupa - rocznik 2007 i młodsi

 • II grupa - rocznik 2006 - 2004

 • III grupa – rocznik 2003 - 2001

 

Start we wszystkich biegach odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innej formy startu, o czym powiadomi zawodników w dniu imprezy.

Zawody zostaną rozegrane na trasach w formie pętli o długościach: ok. 5 km, 3 km i 2 km.

Zgłoszenia:

Organizator przyjmuje zgłoszenia indywidualne i grupowe do zawodów: telefonicznie i e-mailowo do dnia 17.01.2019 r. do godz. 18.00 na numery i adresy podane w części: Kontakt, informacja.

Zgłoszenia indywidualne możliwe są również w dniu imprezy w biurze zawodów najpóźniej do godz.10.00.

Warunki uczestnictwa:

W zawodach mają prawo startu wszyscy chętni, dysponujący dobrym stanem zdrowia, zrzeszeni w Polskim Związku Narciarskim i niezrzeszeni.

Obowiązuje wpisowe do zawodów: 5 zł dzieci, 10 zł dorośli. Wpisowe należy wpłacać na konto Stowarzyszenia nr 65 1240 5110 1111 0000 5206 8108 z dopiskiem VII Puchar I Śniegu.

Dla zawodników zgłaszających się w dniu imprezy wpisowe wynosi: 10 zł dzieci, 20 zł dorośli. Każdy indywidualny uczestnik zawodów zobowiązany jest wypełnić kartę zgłoszeniową, deklarując w niej m.in. dobry stan zdrowia, pozwalający na udział w imprezie. Trenerzy, opiekunowie grup potwierdzają dobry stan zdrowia swoich podopiecznych na zgłoszeniu grupowym.

Postanowienia końcowe:

 1. Za zajęcie miejsc 1 – 3 nagrody sportowe; za miejsca 1 – 6 dyplomy; przewidziane są upominki.

 2. Wszystkim uczestnikom zawodów organizatorzy zapewniają gorący posiłek.

 3. Zawody zostaną przeprowadzone przez gorlicką grupę sędziów PZN oraz wolontariuszy ze Stowarzyszenia.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

 5. Biuro zawodów czynne będzie w dniu imprezy od godz. 8.30.

 6. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

W przypadku bardzo złych warunków pogodowych  lub innych okoliczności, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca, sposobu przeprowadzenia  lub odwołania zawodów.

 

Organizator